Общи условия

1. Интернет страницата „Знам да ям”, хоствана на адрес www.znamdaiam.bg, е собственост на "Грозданов комюникейшънс консултинг" ЕООД.

2. Съдържанието на страницата е предназначено да предоставя информация до неограничен кръг лица /Потребители/.

3. С осъществяването на достъп до сайта Потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия за ползване.

4. С осъществяването на достъп до сайта Потребителите, чрез конклудентни действия, удостоверяват, че притежават необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка с интернет страницата. Администраторският екип на „Знам да ям” не носят каквато и да е отговорност за вреди, причинени на техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или при и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайта. Следва да се има предвид, че неоторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, хостваща този сайт, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията съдържаща се в този сайт (вкл. и на хостващата компютърна система) е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.

5. Достъпът до този сайт е безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на комуникационна свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя и ще бъдат понесени от него при условията и тарифите на съответния телекомуникационен оператор.

6. Потребителите имат право да: преглеждат, използват и разпространяват информацията от този уебсайт, като тя задължително се използва без редакторска намеса, променяща смисъла на съдържанието. „Знам да ям“  трябва да бъде посочван като източник и да бъде добавян активен линк към www.znamdaiam.bg. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на „Знам да ям“ представлява закононарушение на действащото българско законодателство.

7. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на и от Собственика на сайта и/или администраторския екип, които не поемат нито изрични, нито подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид относно информация, публикувана на сайта.

8. Отговорност за публикуваното съдържание се носи от автора на съответната публикация, като представените позиции, съвети и други не ангажират по какъвто и да било начин Собственика на сайта.

9. Собственика на сайта и/или администраторския екип не носят отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и информацията на него. Адекватността, точността или пълнотата на съдържанието на сайта не са гарантирани. Потребителите са изцяло отговорни за възприятията си, интерпретацията и оценката на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация предоставена чрез тази интернет страница.

10. "Грозданов комюникейшънс консултинг" ЕООД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Всички посочени имена на компании и продукти са регистрирани търговски марки и са собственост на изрично посочените им собственици.

11. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.